Stikkordarkiv: kontrakter

Dette forventer vi av våre leverandører – så ser vi oss i speilet

Likheter og ulikheter Hva er det som skiller våre samarbeidspartnere og leverandører? Er de så like at det kan være det samme hvem vi velger? Er det bare prisen som skiller dem? Eller er det noe annet? Hva møter vi som stor kunde i det norske IT markedet? Og hva forventer vi som en av norges største kunder av det samme IT markedet? Jeg har lyst til å reflektere litt rundt dette.     Teknikken Teknikken er den samme hos alle leverandører. De kjøper inn utstyr fra de samme Les mer [...]
Share

Samarbeid mellom Klæbu kommune og Trondheim kommune

  Klæbu kommune Klæbu kommune og Trondheim kommune er nabokommuner. Klæbu kommune med sine 6000 innbyggere ligger sør for Trondheim. Kommunene har et felles arbeidsmarked. Innbyggerne reiser begge veier for å komme på jobb. Nidelva får vi i Trondheim faktisk også overlevert fra Klæbu. Kommunevåpenet til Klæbu kommune symboliserer Trongfossen i Nidelva. Trongfossen er et dypt elvegjel som de siste 10.000 år har redusert flomskadene i Trondheim. Godt kommunesamarbeid! Klæbu Les mer [...]
Share

Anskaffelsesprosessen

Forarbeid. Jeg skrev om forarbeidet til en anskaffelse i et blogginnlegg 6. juni 2012. Etter dette går vi inn i en mer formell fase. Vi bruker som oftest en prosess med forhandlinger. Det har det vært mye støy rundt. Regelen er jo som kjent en åpen anbudskonkurranse. Hvorfor vi som oftest gjør unntak fra dette vil jeg skrive om i et eget blogginnlegg. Der vil jeg begrunne våre vurderinger.   Prekvalifisering. Alle aktuelle tilbydere kan søke om å bli prekvalifisert. Vi Les mer [...]
Share

Slik forbereder vi oss til anbudskonkurranser

2 av anskaffelsene vi nå arbeider med er nytt "Sosialsystem" og "Avtaler på tale- og datatrafikk og tilhørende utstyr og tjenester". Hvordan forbereder vi så slike prosesser? Mange innkjøpere i det offentlige velger å lage en kravspesifikasjon uten dialog med mulige tilbydere. Dette fordi det er stor usikkerhet om hva som er tillatt av kontakt med leverandører i en slik prosess. Vår erfaring er at det ofte er få tilbydere å velge blant på mange områder. Vi har derfor valgt Les mer [...]
Share

Flytting av vår applikasjonsdrift til Steria

Vi delte vår store driftsavtale i 5 deler. Steria vant kontrakten på Applikasjonstjenester. Det er drift av våre 250 fagprogram. Steria gikk ut offensivt etter kontraktssigneringen og lovte å flytte dette innen 15. desember 2011. Vi som leder IT tjenesten i Trondheim kommune var skeptiske og lovte i et svakt øyeblikk å sende en fin blomsterbukett hvis vi kom i mål til 15. desember. Hvorfor var vi så skeptiske? Det var fordi tapende finalist skulle overlevere arbeidsoppgavene til Steria. Det Les mer [...]
Share

Vi har valgt leverandører på 2 nye kontrakter

1 stor driftskontrakt ble delt i 5. Vi har tidligere skrevet kontrakt på Applikasjonstjenester med Steria og på Kommunikasjonstjenester med EDBErgo. Nå har vi bestemt oss for å skrive kontrakt med EDBErgo på Desktoptjenester og med Steria på Servicedesk. Kontrakt nummer 5, Telefoni, skal forhandles ferdig før påske. På Desktoptjenester var ATEA og EDBErgo i finalen. EDBErgo vant. Det er synd vi har bare en gullmedalje på hver kontrakt. Det var 2 tilbud av meget høy kvalitet som var i Les mer [...]
Share

Kommunikasjon til 300 enheter.

Kommunikasjonskontrakten ble vunnet av EDBErgo i konkurranse med ATEA. EDBErgo har Telenor som underleverandør. ATEA deltok i konkurransen med Telenor, Loqal (Trønderenergi) og NTE (Nord Trøndelag Everk) som underleverandører. Vi er lokalisert mange plasser. Vi som er ansvarlige for IT må sørge for gode kommunikasjonsløsninger til alle barnehager, skoler og til alle som arbeider med helse. Det er ikke like enkelt i alle deler av byen. Det er en kjennsgjerning at vi har slitt med å få til Les mer [...]
Share

Hva er de store utfordringene når vi skal inngå kontrakter?

Våre kontrakter er store kontrakter, både for oss og våre leverandører. Det er store verdier og mange arbeidsplasser i potten. Dette gjør meg veldig ydmyk i forhold til oppgaven. Dette må gjøres skikkelig. Vi ønsker en veldig åpen prosess rundt våre anskaffelser. De som taper skal sitte igjen med mye lærdom som kan brukes i deres forbedringsarbeid. Målet er at de som tapte skal skjønne hvorfor de tapte. Det er firma som bruker 2-3 millioner kroner på en anbudsprosess og ikke vinner. Les mer [...]
Share

Dele driftskontrakten i 5? Du kan ikke være riktig klok.

Det var en av mange like kommentarer da våre planer ble kjent i markedet. De som kom med disse uttalelsene mente det ville være umulig å få så mange leverandører til å samarbeide til beste for oss. Jeg er uenig i utsagnet. Den konkurransesituasjonen vi har oppnådd gjør at jeg tror vi vil få et godt samarbeid. Det står alltid noen klare til å ta større ansvar hvis noen finner ut at det er lurt å sitte på bakbeina. Jeg er også så uærbødig at jeg påstår at det er like vanskelig Les mer [...]
Share