Besøk fra Ramallah

Trondheim kommune var vertskap for to gjester fra Palestina i uke 17. Gjestene som representerte byutviklingsområdet i Ramallah, var særlig opptatt av prosjektering og vedlikehold av veiprosjekter, offentlig transport, parkering og ikke minst hvordan man takler kraftige snøfall. Noe de faktisk opplevde i Ramallah nylig og som viste med tydelighet at beredskapen ikke var tilstrekkelig på dette området. 22. april besøkte de to gjestene  byplankontoret og fikk en omvisning på Brattøra Les mer [...]

Nordens dag 2014

Mandag 24. mars feiret vi Nordens dag i Trondheim. Riktig nok en dag for sent etter som det er  23. mars som er den egentlige dagen. De nordiske flaggene prydet torvet i Trondheim hele dagen. I likhet med de foregående år fant feiringen sted på Trondheim folkebibliotek. Her ble det før helgen satt opp en utstilling med bl.a. elevarbeider fra barneskoler i Trondheim og kostymer fra Charlottenlund videregårende skole. Utstillingen hadde et svært godt besøk i helgen og vil bli stående Les mer [...]

Trondheim i godt selskap 2

Nå er  boken her; "Seven Journeys to Success". I en tidligere blogg har jeg fortalt om samarbeidet mellom byene Bilbao, Mannheim, Milano, Birmingham, Tallin, Tammerfors og Trondheim. Initiativet kom fra Bilbao som vant European Public Sector Award i 2011  og som ønsket å dele sine erfaringer med andre byer i Europa. I Samarbeid med EIPA - European Institute of Public Administration, ble utvalgte byer  invitert til et samarbeid om best praksis innenfor offentlig administrasjon. Boken inneholder Les mer [...]

Europakonferansen 2013

NHO,NTNU,Innovasjon Norge, Enterprise europe network, Trøndelags Europakontor og Trondheim kommune inviterte til konferanse på Rica Hell Hotel 5. november. Temaet var Horsiont 2020 - bedrifter i førersetet for innovasjon og forskning. Det er andre gang at denne konstellasjonen samarbeider om en Europakonferanse etter at NHO Trøndelag var alene om arrangementet i tre foregående år. Samarbeidet er et resultat av etableringen av Internasjonalt forum hvor de nevnte medarrangører deltar og hvor Les mer [...]

Nytt avtaledokument for det Nordiske vennskapsbysamarbeidet

Formannskapet har godkjent nytt avtaleverk for Nordisk plattform. Nordisk plattform er betegnelsen på et felles aktivitetsprogram for de nordiske vennskapsbyene og er en formalisert del av samarbeidet mellom byene; Trondheim, Norrköping i Sverige, Tampere i Finland , Odense i Danmark, Kopavogur på Island og Klaksvik på Førøyene. Det nordiske vennskapsbysamarbeidet ble etablert i 1946 og forrige plattformavtale ble inngått i 1995. Det er en felles intensjon at det nordiske samarbeidet Les mer [...]

På jobb i ferietiden

Så sitter jeg på jobben midt i Juli. Regntiden har satt inn. Innboksen er nesten tom. Telefonen nærmest død. En og annen kollega skimtes i det fjerne. Selv om det ikke er ferietid for fullt ute i Europa, så virker det som om erkjennelsen av at det ikke er noen vits i å kontakte Norge i juli, har satt seg der ute. Heller ikke ivrige telefonselgere plager meg nevneverdig i arbeidstiden nå. OK, jeg klager ikke. Tidspunktet er selvvalgt og det har sine fordeler. Rydding er tingen. Bunkene Les mer [...]

I FINT SELSKAP I MANNHEIM

Jeg har i en tidligere blogg fortalt at Trondheim deltar sammen med seks andre europeiske byer i prosjektet Excellence in Public Management.  Prosjektet har til hensikt å vise eksempler på vellykkede tiltak som kan være til inspirasjon for andre europeiske byer i en tid hvor slikt behøves. ”Driving Public Sector Excellence to Shape Europe for 2020” I EPSA kontekst så handler excellence in public administration om best praksis, innovasjon og effektivitet. Initiativet kom fra Les mer [...]

Nordisk plattform – samarbeid mellom de nordiske vennskapsbyene og Baltikum?

Hvert år møter ansvarlige for de nordiske vennskapsbyene Norrköping, Odense, Tammerfors, Klaksvik, Kopavogur og Trondheim til møte i København for å drøfte virksomheten. Aktiviteten reguleres av et felles avtaleverk – Nordisk Plattform, som nå foreligger i revidert utgave. På årets møte ble det uttrykt ønske om at skolesamarbeidet som har vært velfungerende i mange år bør fortsette. Det samme med universitets- og byutviklings-prosjektet som har til hensikt å utvikle byene Les mer [...]

Hva skjer med Europameldingen?

I høst la regjeringen fram Stortingsmelding nr 5 (2012-213) om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU, med undertittel Sentrale prioriteringer og virkemidler i norsk europapolitikk. Meldingen er en oppfølging av NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. En skulle tro at en melding om europapolitikk skulle få oppmerksomhet i media og i de politiske miljøer, men det har vært dørgende stille. Årsaken antydes allerede i NOU-en. Vi drøfter ikke europapolitikk offentlig Les mer [...]

Nå snur vi bunken?

”Nå snur vi bunken”. Det sa man i gamle dager når man gikk inn i et nytt år. Det var rutinene som styrte utviklingen med fokus på faste og velkjente gjøremål; regnskapsavslutning, årsoppgjør og rapportering før man gikk i gang med budsjettarbeidet som varte fram til desember. For mange er dette fortsatt virkeligheten, men det er kommet så mye annet i tillegg. Dagens situasjoner er snarere at vi bare i liten grad kan forutse hva dagen bringer av utfordringer. Vår hverdag styres Les mer [...]