Tanker jeg har tenkt underveis.

Vi trenger oss på.

Vi trenger oss på, inn i en organisasjon som er en driftsorganisasjon. De vi møter har helt andre ting å tenke på enn å ta i mot et nytt Personalsystem. Når vi kommer inn fra sidelinja kan det oppleves som støy og prakk. Slik var det også i min gamle jobb som IT-sjef. Vi kom med mye som mange i første runde opplevde som prakk. Dette er og blir en utfordring i mange prosjekter internt hos oss, og i alle andre organisasjoner. Det er helt avgjørende for resultatet hvordan vi formidler budskapet. Hvordan vi møter organisasjonen. Hvordan vi møter våre ledere. Hvordan vi inviterer til samhandling. Min oppfatning er at det er riktig og mulig å få til en god dialog. Involvering av linjeorganisasjonen og de mest aktive brukerne av et produkt anser jeg som avgjørende. Det er en stor oppgave å klare å gjøre et prosjekt til en felles eiendom for prosjektet og alle som skal bruke det ferdige produktet. Så vet vi alle at det er stor forskjell på enveis informasjon og toveis kommunikasjon. Dette er balansekunst.

 

Balansekunst

Balansekunst.

 

Ærlighet.

Når vi velger å kjøpe en programvare som skal brukes en eller annen plass i organisasjonen eller av hele organisasjonen er det oftest svært få produkter å velge i. Vi ønsker å kjøpe produkter som også andre bruker. Da vil det alltid være noe som ikke vil passe oss helt. Vi kan lage kravspesifikasjoner som beskriver Nirvana. Nirvana betyr lidelsens endelige opphør. Dit vil vi ikke komme. Vi må være ærlige med oss selv, i prosjektene og med linjeorganisasjonen. Derfor er det så viktig at vi realitetsorienterer oss selv. Min mening er at en kommunikasjon rundt dette er en svært viktig del av et prosjekt. Når det er sagt har vi en brukervennlighet og funksjonalitet i vår Personalportal som er blant de bedre. Men også her er det noen som mener at noe skulle vært annerledes. Slik er det alltid.

 

Medarbeideroppfølging.

Ledere i Trondheim kommune har ofte lang erfaring i å følge opp medarbeidere. Vi har profesjonelle ledere som har gjort dette på en god måte i mange år. Det nye blir at mange av våre fagledere vil få et større ansvar for å følge opp medarbeidere enn de har hatt før. Da blir utfordringen å la alle få del i de erfaringene vi allerede har i organisasjonen. Derfor har vi laga en god kurspakke som vi tilbyr organisasjonen. Vi vil gjennomføre kursene i oktober. Kursholdere er kolleger som er enhetsledere og ansatte ved Personaltjenesten. Vi forventer opp mot 400 deltakere, enhetsledere og fagledere. Vi åpna muligheten for påmelding i går. Vi fikk 200 påmeldinger første dag. Artig!

Medarbeideroppfølging

Fra presentasjonen jeg bruker ute i organisasjonen.

 

En kommune er en kompleks organisasjon.

Vi har barne- og familietjenesten, skoler og barnehager. Vi har helse- og avlastingstjenester for barn og unge, og ikke minst omsorgsenheten. Alt dette innenfor oppvekst og utdanningsområdet. Oppvekstkontoret er også en del av dette området.

Innenfor helse har vi bo- og aktivitetstilbud, helse- og velferdskontor, helse- og velferdssenter, helsehus og hjemmetjenesten. I tillegg har vi enheter for psykisk helse og rus, botiltak psykisk helse og botiltak rus. Så må jeg ikke glemme enhet for voksenopplæring, kvalifiseringssenteret for innvandrere, helsevakta, produksjonskjøkkenet, ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten, legetjenester og smittevernarbeid. Her har vi også en enhet for internkontroll innenfor dette store fagfeltet.

Byutvikling er et mangfoldig område. Der finner vi eiendomsenheten, bydrift og feiervesenet. Vi har analysesenteret, byplankontor, byggesakskontor, miljøenheten og kart- og oppmålingskontoret. Videre finner vi eierskapsenheten, utbyggingsenheten, kommunalteknikk og miljøpakken under byutviklingsområdet.

Innenfor kultur finner vi biblioteket, kulturskolen, kulturenheten og enhet for idrett og friluftsliv.

For å hjelpe alle disse med å smøre maskineriet har vi interne tjenester. Der finner vi kommunikasjonsenheten, kontortjenesten, arbeidsmiljøenheten og personaltjenesten.
Vi har byarkivet, økonomi, regnskap, IT og Innkjøp.
Kemneren, bystyresekretariatet og tolk Midt-Norge er også viktige miljø i vår organisasjon. I Rådmannens fagstab har vi mange rådgivere for vår ledergruppe.

Til sammen er dette langt over 200 enheter.

 

Alle skal bruke Personalportalen.

Som dere ser over er vi en kompleks organisasjon. Alle enheter har hatt sin måte å gjøre ting på. Nå skal alle bruke Personalportalen. Jeg har tenkt mye på hvordan vi skal få til noe som alle kan bruke. Noe som alle ser som nyttig. Jeg har også tenkt mye på hvordan det vi gjør og tenker kan kommuniseres best.  Jeg har sans for at vi noen ganger kan si: «Sånn gjør vi det i Trondheim kommune». Samtidig må løsningen være fleksibel nok slik at alle kan bruke den. Dette er balansekunst. De siste tre månedene har jeg vært så heldig å få møte alle de som leder miljøene som er nevnt lenger oppe i dette blogginnlegget. I mange tilfeller har jeg også møtt faglederne og de øvrige ansatte. Det har vært artige måneder.

God helg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *