Godt å ha litt støtte.

Mange av oss trenger litt støtte på ferden mot den nye verden.

stotte

Her er det en ungdom som støtter et eldre familiemedlem ved Nauståfossen ved Kårvatn. Vi er her innerst i Todalen ved en av inngangene til Trollheimen. Et område med en fantastisk natur.

 

Hva gjør vi med det?

Vi har nå starta arbeidet med å knytte til oss og rekruttere kolleger som kan være ambassadører på egen enhet. De kaller vi for «Google-guider». Disse vil få en intensiv opplæring. De vil få førstehånds informasjon om løsningen og hva som skjer. De vil få tilganger før alle andre. At en enhet har en egen «Google-guide» vil gjøre det lettere å komme i gang. Det vil også bli lettere å utnytte de nye mulighetene.
Mange tenker sikkert at de ikke har tid til å delta på dette. Etter at vi innførte ny Personalportal i Trondheim kommune fikk jeg gode tilbakemelding fra enheter som bidro med folk til å drive opplæring. De sa at dette var veldig lurt fordi de fikk tilbake så mye kunnskap på enheten. Vi håper nå at ryktene går og at mange melder seg som «Google-guider». Mye tyder på at vi lykkes. Vi nærmer oss nå 70 påmeldte.

guide

 

Opplæring.

Jeg har nå fortalt om «Google-guidene».
Samtidig arbeider vi med planer for opplæring av alle andre. Og alle andre er kanskje 15000 kolleger med store og små stillinger. Her blir guidene sentrale. Men det er umulig å nå alle ansikt til ansikt. Hva vi gjør er enda ikke besluttet. Det blir nok en blanding av flere former for opplæring. Vi vil i løpet av denne uka få en sentral plass på Trondheim kommunes Intranett. På sida vår der vil vi peke mot denne bloggen. Vi vil også peke mot en opplæringsportal. Vi ser for oss bruk av video, strømming, lettforståelig dokumentasjon etc. Vi vil etablere et forum for guidene hvor de kan diskutere seg i mellom. Vi vil også ha klasseromsundervisning retta mot enkelte grupper. Men som sagt, alt er ikke klart enda.

 

Besøk ute i Trondheim kommune.

En av oppgavene mine er å besøke ulike nettverk. Et eksempel på et nettverk kan være merkantilt ansatte ved barnehagene i en av våre fire bydeler. Et annet eksempel er enhetsledere innenfor Byutvikling eller i hjemmetjenesten. Disse grupperingene er ofte på 10-15 personer. Det er fine grupper å gi informasjon i. Passe store til å få en dialog. Jeg tror det er lurt av oss å prøve og nå flest mulig av nettverkene. Jeg mener at nøkkelen til suksess ligger her og arbeider nå med planer for å nå dem. Akkurat nå er jeg på tur ut døra for å møte et nettverk innenfor helse og velferd her i sentrum av Trondheim. De møter jeg på Hjorten Helse- og Velferdssenter.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *