Guider i vilden sky

Dette er ei overskrift jeg har lånt fra Intranettet vårt. Vi er nå godt i gang med opplæringa av våre Googleguider. Googleguidene er våre superbrukere. Gode kolleger som arbeider på enhetene ute i organisasjonen.

googleguider-1

Her er et bilde fra opplæringa 25. oktober i Bystyresalen.
Foto: Carl-Erik Eriksson

 

Hva er en Googleguide?

Dette er kolleger som skal være ambassadører på egen enhet. De vil få en intensiv opplæring og førstehånds informasjon om det som skjer. At en enhet har en eller flere Googleguider gjør at de kommer raskere i gang med å benytte funksjonaliteten som nå kommer. De skal støtte sine kolleger under innføringen. Vi har 500 påmeldte som vi fordeler på ni kursdager. Når de går ut døra etter endt kursdag vil de være brukere av den nye løsningen.

 

Hva skjer under opplæringa?

I første del av kurset snakker vi om bakgrunnen for valgene som er gjort. Vi snakker om hva skyen er. Et viktig tema er sikkerhet. Dette fordi vi selv er den største trusselen når vi nå innfører muligheter til å nå det vi produserer fra mange typer utstyr. Vi benytter også sjansen til å terpe på det vi alle burde vite fra før. Det handler om håndtering av identer og passord. Det handler om håndtering personsensitiv informasjon. Det er ikke alt vi kan bruke en skyløsning til. Lovverket setter klare begrensninger. Svært mye av vårt arbeid vil fortsatt bli håndtert av våre fagsystemer som ikke er plassert i skyen.

På dette kurset fokuserer vi videre på bruk av ny epostløsning og avtalebok.
Alle ansatte i Trondheim kommune skal være over på denne i uke 49.
Det er julegaven i år.

 

Veien videre.

Som sagt så fokuserer vi på epost og avtalebok fram mot jul.
Selv om alle får alle verktøyene før jul, samtidig som de får epost og avtalebok, vil innføringsprosjektet for de øvrige verktøyene bli gjennomført etter jul og fram mot sommeren.
Det er imidlertid helt greit at de som ønsker å starta før opplæringa er gjennomført gjør det.
Mange er allerede aktive brukere av G-suite som det heter nå. (tidligere Google Apps for Work.)
Vi holder nå på å legge planene for opplæringen som skal skje i første halvår 2017.
Vi jakter nå på interne kandidater som kan være lærere i denne perioden.
De vil vi gi ei svært grundig opplæring.
Innholdet i kursene vil gå på bruk av produktene, men også veldig mye på sikkerhet.

 

stotte

Litt støtte er ikke å forakte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *